دماگ

بالابر سیمی بکسلی دماگ


این مدل بالابر وارداتی میباشد که با توجه به سفارش مشتری وارد میگردد .

 
/